شکیبایی
توسط : kavire_teshne

شکیبایی دو گونه است: شکیبایی بر آنچه خوش نمی داری و شکیبایی در آنچه دوست می داری.

شنبه 12/8/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName