ثروتمندی.............
توسط : kavire_teshne

ثروتمندی در غربت، چون در وطن بودن، وتهیدستی در وطن ،غربت است.

شنبه 12/8/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName