هیچ...........
توسط : kavire_teshne

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست. هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون

مشورت نیست.

شنبه 12/8/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName