ريا
توسط : shokry1344
 

به نام خدا

ريا شرك به خداوند است.

شنبه 12/8/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName