در ظاهر،
توسط : حامد...

 

در ظاهر، دوست خدا و در باطن، دشمن خدا مباش .

شنبه 12/8/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName