زندگى بدون اعتقاد به خدا و معاد،
توسط : حامد...
 

زندگى بدون اعتقاد به خدا و معاد، جهنمى است كه انسان در آن‏مى‏سوزد و زندانى است كه انسان، گرفتار عذاب پيوسته است، و مرگى است‏به نام زندگى. ولى همه اينگونه نمى‏بينند و نمى‏شناسند.

شنبه 12/8/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName