امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

اهل دنيا همچون سوارانی هستند که آنها را مي برند . و آنها در خوابند .

اهل الدنيا کرکب يسار بهم و هم نيام

نهج البلاغه

شنبه 12/8/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName