محبوب ترينِ بندگان
توسط : حامد...
 

محبوب ترينِ بندگان نزد خدا كسي است كه مهربان تر باشد .

شنبه 12/8/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName