براى زيستن در دامن
توسط : حامد...
 

براى زيستن در دامن رنجها و تحمل ابتلاءات، بايد منطق داشت.قيچى كردن باور از آخرت، مشكلى را حل نمى‏كند و بحران انديشه راافزونتر مى‏سازد. اين زندگى به جايى بند نيست،

شنبه 12/8/1386 - 8:42
پسندیدم 0
UserName