اشخاص شريف
توسط : حامد...
 

اشخاص شريف و درد كشيده اي وجود دارند كه با حداقل مهرباني قادرند رنج و درد خود را با شكيبايي تحمل كنند.

شنبه 12/8/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName