امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

از دست دادن دوستان غربت است .

فقد الاحبه غربه

نهج البلاغه

شنبه 12/8/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName