رنج دنيا، راحت آخرت را در پى دارد،
توسط : حامد...
 

رنج دنيا، راحت آخرت را در پى دارد، و... محروميت دنيوى، نعمت و رفاه آخرت را، ولى، براى آنان كه آن‏«مرحله‏» را باور داشته باشند و آگاهانه و انتخابگرانه، «نقد دنيا» را فداى‏«آخرت‏» كنند

شنبه 12/8/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName