بردباري بهترين
توسط : حامد...
 

بردباري بهترين وسيله براي دفع هر نوع ناراحتي است.

شنبه 12/8/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName