امام موسي کاظم(ع) :
توسط : حامد...
 

امام موسي کاظم(ع) :

 بر طاعت خدا صبر كن ، از معاصي خدا صبر كن ، دنيا همان ساعتي است ، آنچه رفته نه شادي دارد و نه غم ، آنچه نيامده نداني كه چيست ؟ بهمان ساعتي كه در آني صبر كن همچنان باشد كه تو رشك برده شده اي .

اصبر علي طاعه الله و اصبر عن معاصي الله ، فانما الدنيا ساعه ، فما مضي منها فليس تجد له سرورا و لا حزنا ، و ما لم يات منها فليس تعرفه ، فاصبر علي تلك الساعه التي انت فيها فكانك قد اغتبطت

شنبه 12/8/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName