اين حقيقتى ترديدناپذير است
توسط : حامد...
 

اين حقيقتى ترديدناپذير است كه آدمى از همدل و همراه خود، كسب آرامش مى ‏كند

شنبه 12/8/1386 - 8:29
پسندیدم 0
UserName