امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

از دست رفتن حاجت بهتر از آن است که از نا اهل طلب کني

فوت الحاجه اهون من طلبها الی غير اهلها

نهج البلاغه

شنبه 12/8/1386 - 8:28
پسندیدم 0
UserName