پرهيزگاري و بي طمعي
توسط : حامد...
 

پرهيزگاري و بي طمعي و بردباري چيزهايي است كه زندگاني با آنها آسان مي شود. 

شنبه 12/8/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName