امام حسين (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسين (ع) :

 عجله كردن ، كم خردي است .

ألعجلة سفه .

بحار الانوار، ج 78، ص 122

شنبه 12/8/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName