تعليم سوره حمد
 

پيامبر (ص) :

منها ما روی  عن النبی - صلی الله عليه واله –

انه قال لجابر بن عبدالله الانصاري :

يا جابر! الا اعلمک افضل سورة انزلهاالله فی کتابه ؟

فقال له جابر:بلی بابی انت و امی يا رسول الله ! علمنيها.

قال :فعلمه "الحمد" ام الکتاب .

ثم قال : يا جابر! الااخبرک عنها؟

قال : بلي ، بابی انت و امی يا رسول الله !

اخبرني .قال : هی شفاء من کل داء الا السام

از پيامبر (ص )روايت شده که به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر، آيا

برترين سوره ای  راکه خدا در کتابش نازل فرموده به تو نياموزم ؟

جابر عرض کرد: آری  پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، آن را به من بياموز.

پس رسول الله سوره "حمد"(ام الکتاب ) را به او تعليم داد

و فرمود: ای جابر آيا آگاهت نسازم از اين سوره ؟

عرض کرد: چرا، پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول الله ! از آن مرا باخبر ساز.

فرمود: آن شفای هر دردی است جز مرگ .

تفسير عياشي ، ج 1، ص ,20 حديث 9

شنبه 12/8/1386 - 8:16
پسندیدم 0
UserName