گلچین معرفت
توسط : mehdi59

 

گلچینی از باغ معرفت

 

بزرگترين خيانت ها اين است که به دوست خود که تو را راستگو می پندارد دروغ بگويی

حسد ورزيدن علامت بارز بی لياقتی است مردان آفريننده ی کارهای مهمند و زنان به مجود آورنده ی مردان مهم .

 

اميد دارويی است که شفا نمی دهد , اما درد را قابل تحمل می کند .

بزرگترين ضعف انسان , کوچک شمردن يا دست کم گرفتن خود است .

پروانه گاهی فراموش می کند که زمانی کرم بوده است

 

 

کسی را که به شما شنا ياد داد. غرق نکن .

شنبه 12/8/1386 - 8:16
پسندیدم 0
UserName