شعری از مرحوم امین پور
توسط : jadval
ما
با اين همه
تقصير من نبود
که با اين همه...
با اين همه اميد قبولي
در امتحان سادهْ تو رد شدم
اصلاً نه تو ، نه من!
تقصير هيچ کس نيست
از خوبي تو بود
که من
بد شدم!

 

شنبه 12/8/1386 - 7:30
پسندیدم 0
UserName