آیا می دانستید
توسط : jadval
هنگامي که حشره ماده از همسرش باردار مي شود، به آن نيش مي زند و همسر نيمه جان پس از جفتگيري غذاي لذيذي براي حشره ماده مي شود
شنبه 12/8/1386 - 6:44
پسندیدم 0
UserName