امروز این شعر رو زیاد با خودم زمزمه می کردم ......

ای دل دمی بیـــــدار شو

مستی نکن هوشیار شو

با اهـــل ایمان یـــــار شو

رفتند و مــا هـم می رویم

جمعه 11/8/1386 - 23:9
پسندیدم 0
UserName