دل ...
توسط : عافی
 

دل من دیرزمانیست که می پندارد ...

چه کسی نزد معبود بدتر و چه کسی برتر است؟؟؟؟

جمعه 11/8/1386 - 19:54
پسندیدم 0
UserName