صلی ا... یا اباعبدا...الحسین
توسط : ياس نبي
 

چند سخن از امام حسین (ع)

 

اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز سر تسلیم فرو نمی آورد.

 فقر، بیماری و مرگ.

جز به یكى از سه نفر حاجت مبر:

 به دیندار،

 یا صاحب مروت،

 یا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد.

احتیاج و مراجعه مردم به شما از نعمتهای خداست. پس از این روزی و نعمت خسته نشوید.

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

 

جمعه 11/8/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName