گل نرگس
توسط : گردباد
تو می دانی چقدر سخت است واژه انتظار،
برای دل كوچك عاشق من؟!
تو می دانی چندین جمعه است كه
ستاره های آسمان را با اشكهایم می شمارم؟
تو می دانی در این هوای نم گرفته روزگار تاریک
تا كی دلم باید از فراق تو بگیرد؟
تو می دانی در حسرت عطر نرگست چه شبهایی را
با خیال بهشت رویایی ات مست مانده ام؟
مهدی جان این را بدان!
خورشید تمام جمعه های من با نگاه تو طلوع خواهد كرد،
و ماه من در انتظار آمدنت به غروب نشسته است
پس بیا که چشمهایم، در انتظارت ابری است
غایب همیشه حاضر،
می دانم روزی خواهی آمد ....
جمعه 11/8/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName