وقتى كه بيايى خورشيد امامت تو
توسط : حامد...
 

وقتى كه بيايى خورشيد امامت تو دوباره به دلهاى پژمرده ما جانى تازه مى‏دهد و نهال عشق، ايمان، معرفت و هزاران چيز ديگر را در وجودمان مى‏كارى و با آمدنت زمستان شرمسار مى‏شود و جاى خودش را به بهارى همچون تو مى‏دهد. خورشيد توان درخشيدن ندارد چرا كه شرم دارد در مقابل خورشيدى همانند تو بتابد

جمعه 11/8/1386 - 17:57
پسندیدم 0
UserName