اگر می ‏دانستم كجايى
توسط : حامد...
 

اگر می ‏دانستم كجايى به سر تپه معراج شقايق مى‏شتافتم و بر هر رد پايت نرگسى مى‏كاشتم و پاى هر پنجره‏اى شعرى مى‏خواندم كه بيايى.

جمعه 11/8/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName