بزرگترین درس عشق !!!!!
توسط : گردباد

باید بدانیم که :

« عشق ،

یعنی نگاه کردن به یک کوه ،

 از زوایای مختلف » !!!

 

آری !

و این را نیز می دانم که باید بدانیم :

 « همه چیز مجاز است ،

جز سد کردن راه عشق » !!!

جمعه 11/8/1386 - 17:53
پسندیدم 0
UserName