بيا كه تشنه اقتداي به تو هستيم.
توسط : حامد...
 

بيا كه تشنه اقتداي به تو هستيم. راستي نمازي را كه به تو اقتدا نمائيم، چه نمازي است، نماز عشق و بندگي و سرسپردگي، نماز شكر و نياز و دلبردگي.

جمعه 11/8/1386 - 17:50
پسندیدم 0
UserName