تو از راه مي رسي،
توسط : حامد...
 

تو از راه مي رسي، درست هنگامي كه گنداب فساد و ستم و تبعيض و ناروايي، چهار سوي عالم را فرا گرفته باشد و همه ي دل ها و ديده ها، مشتاقانه تو را بطلبند!

جمعه 11/8/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName