عشق
توسط : گردباد

یاد آن روز که در صفحه ی شطرنج دلت

شاه عشق بودم و با کیش رخت مات شدم

جمعه 11/8/1386 - 17:42
پسندیدم 0
UserName