صبر و مقاومت
توسط : گردباد

اگر روزي صبر و مقاومت ات پائين آمد ،

نا اميد نشو ،

زيرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائين ميرود و بامداد روز بعد بالا ميايد .

جمعه 11/8/1386 - 17:38
پسندیدم 0
UserName