عشق
توسط : shayyan679

سرسبز ترین بهار تقدیم توباد

                               اوای خوش هزار تقذیم توباد

گویند لحظه ایست روییدن عشق

                              ان لحظه هزار بار تقدیم توباد

جمعه 11/8/1386 - 16:56
پسندیدم 0
UserName