بیا
توسط : ahmad21

بیا سقف دلم را مبتلا کن

امروزه میان این همه رویش هندسی سیمان .اجر . اهن و  سراسیمگی و انباشت ادمها.بر تکرار روزمرگی و به همان تناسب افسردگیها و بیماریهای بی نام و نشان افزوده میشودو مرغ جان ادمی در قفس تنگ گوشت و پوست استخوان گرفتار می اید.گاه گاهی ادمهایی فریاد میزنند.روزنه.روزنه. وخیلی ها خود را به سرعت به انجا میرسانند تا مگر افتاب را ازروزنی کوچک به تماشا بنشینند. راستی افتاب ان بالاست. اما چرا سرها پایین افتاده است؟

تکثیر و تکرار عادت!!ادمهای امروزی از همه چیز کپی برداری میکنند.حتی از خودشان.ادمها در میان تشابه و تکرار . خسته و مکدر میشوند.

انسانها را به کنار اجاق شقایق ها فرا میخوانم تا در گرمای سرخی انها.نسخه های امید بر انها بخوانم. تا مرغ جانشان را به پرواز در باغ سبز زندگی در اورند..اینک چند نسخه از این ترنم داوودی در اختیار شماست...و بیاریم سبد. ببریم این همه سرخ.این همه سبز.

انچه باید انجام دهیم...

این که مشکلی تا چه اندازه بزرگ باشد .خیلی مهم نیست.در هر حال باید از جایی شروع کنیم.اولین قدم درست را برداریدپس ما قصد حرکت و اقدام داریم.اولین گام را برمیداریم.گام بعدی به خودی خود مشخص میشود.انتظار نداشته باشید که اخر مسیر را پیش بینی و طراحی کنید.مهمترین نکته این هست که در مسیر اقدام قرار داشته باشیم.بنا براین برای برداشتن گامهای بزرگ .مصمم باشید. و ترس از بزرگ بودن مشکل را به خود راه ندهید

ما باید پیش از انکه نگران کمیت باشیم. انرژی خود را صرف بهبود و کیفیت کنیم

مبارزه یکی از شروط لازم هر موفقیت است. مبارزه نه تنها شما را به سمت موفقیت و نیل به هدف سوق میدهد. بلکه شما را برای کسب فضایل و کمالات والاتر .رهبری و تقویت میکند.بسیار مهم است که خود را همیشه در معرض مبارزه قرار دهید و بدون چون و چرا خود را برای رویارویی با مشکلات و سختیها اماده سازید.مبارزه با مشکلات ما را کار ازموده و با تجربه خواهد کرد.پس مبارزه جو باشید تا به این وسیله فرصت و مجال عبور از موانع را بیابید

مرحله دیگر بیش از یک بار کوشش کردن است. به ندرت افرادی پیدا میشوند که در اولین فرصت. این نکته را درک کنند. هزاران دلیل کاملا قابل فهم برای نا امیدی وجود دارد. شما باید مطمئن شوید که دلایلتان منطقی . قوی و موثرند. عذر و بهانه به راحتی قادرند شما را مجاب و مجبور سازند .هر چند که بیهوده و بی فایده باشد. پس کسی که میتوانی با امید زندگی کنی در هر کاریبه خدا توکل کن و بیش از یک بار کوشش.....

امید به پروردگار جهانیان

جمعه 11/8/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName