فرشته یا گرگ
توسط : ahmad21

فرشته یا گرگ
شیوانا استاد معرفت مشغول درس دادن بود که یکی از افسران امپراطور همراه سربازانش بی ادبانه وارد جلسه شد.کنار دیوار ایستاد و به درس استاد گوش فرا داد... استاد بی اعتنا به انها به حرف خود ادامه داد. . گفت. میگویند درون هر انسانی دو فرشته هستند که یکی از انها انسان را به خوبی و دیگری به بدی وسوسه میکند!افسر بلافاصله وسط حرف استاد پرید وگفت.اما جناب امپراطور فرمودند که درون انسانها گرگهایی وجود دارد که دائم با هم در جدالند!ایا شما با این حرف امپراطور مخالف هستید؟

 

شیوانا به چشمان افسر خیره شد و لبخندی زد و گفت.بلی!حق با امپراطور است. درون هر انسانی دو نوع گرگ وجود دارد.یکی از انها ارام. مهربان و ساکت و به کسی ازار نمیرساند مگر اینکه به او ازاری برسانند. در مقابل گرگ دیگری هم هست که همیشه خشمگین و سعی در کینه ورزی و اسیب رساندن به دیگران دارد. و بی دلیل هر کسی سر راهش سبز شود حمله میکند!این دو گرگ مهربان و خشمگین همیشه در انسان در حال جدال هستند!افسر که خجل زده بود سوال کرد حال کدامیک برنده میشوند؟

شیوانا جواب داد.این بستگی به من و تو دارد که کدام گرگ را بیشتر غذا دهیم و رسیدگی کنیم!

افسر به همراه سربازانش از انجا رفت.بعد از انها شیوانا رو به شاگردانش کرد و گفت مهم نیست این دو موجودی که درون هر فردی در جدالند گرگ باشند یا فرشته! مهم این است که کدامیک را میپرورانید

 

جمعه 11/8/1386 - 15:33
پسندیدم 0
UserName