صلوات با فضیلت
توسط : mahmoodnaghsh

امام صادق ع در بحار جلد90ص56فرموده اند

هر کس بعد از نماز ظهر روز جمعه3 مرتبه بگوید    

اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک ئ و رسلک علی محمد و ال محمد

در امان است تا جمعه دیگر

جمعه 11/8/1386 - 15:26
پسندیدم 0
UserName