راز خاک
توسط : aftab

راز خاک جهان کشف شد.

دانشمندان دانشگاه کاليفرنيا و دانشگاه منچستربا هدف بررسي منشاء توليد خاک جهان تصاويري را که تلسکوپ فضايي اسپيتزر ازشبه ستاره اي درفاصله 8 ميليارد سال نوري اززمين قراردارد مورد بررسي قراردادند و کشف کردند که نيروي سياهچاله ها توانايي ايجاد و جابه جا کردن خاک ستارگان را درجهان دارند.به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان ازکانادا به نقل از نيو ساينس،ِ شبه ستاره ها اجرامي کيهاني هستند که شباهت زيادي به ستارگان دارند و نسبت به ديگراجرام آسماني نواراني ترهستند.درحقيقت نور ويژه شبه ستاره ها بخاطرحضوريک سياهچاله بسياربزرگ است .
که دراطراف اين اجرام قراردارد.اين سياهچاله ها سبب توليد خاک ونورشديد شبه ستاره ها مي شود.
نيروي قوي گريزازمرکزوجانب مرکز که توسط سياهچاله ساخته مي شود وبادهاي کيهاني که حاصل اين نيروهاست مولکولهاي گازي شکل را توليد کرده واين مولکول ها را به مولکول هاي پيچيده ترتبديل مي کنند.رصد تلسکوپ فضايي اسپيتزربه ستاره شناسان اين امکان را داد که شيشه، شن، بلور، مرمرِ، ياقوت سرخ و ياقوت کبود را دراين شبه ستاره شناسايي کنند.

جمعه 11/8/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName