آفتابگردان...
توسط : yaghot

غروب شد خورشيد رفت آفتابگردان به دنبال خورشيد مي گشت ناگهان ستاره چشمك زد آفتابگردان گفت گلها هرگز خيانت نمي كنند. 

جمعه 11/8/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName