دلم گرفته از اين روزگار دلتنگي
توسط : مری عشقی
 

دلم گرفته از اين روزگار دلتنگي


گرفته اند دلم را به كـار دلتنگي


دلم دوباره در انبوه خستگي ها ماند

 
گــــرفت آينــــــه ام را غـبار دلتنگي


شكست پشت من از داغ بي تو بودنها


به روي شـــــانه دل مانـــد بار دلتنگي


درون هاله اي از اشك مانده سرگردان


نگاه خســـــــته مـــن در مدار دلتنگي


از آن زمان كه تو از پيش ما سفر كردي


نشسته ايم من و دل كـــــنار دلتنگي


دگر پرنده احساس مــن نمي خواند


مگر سرود غم از شاخسار دلتنگي


بيا كه ثانيه ها بي تو كند مي گذرد


بيا كه بگذرد اين روزگـــــار دلتنگي

جمعه 11/8/1386 - 7:31
پسندیدم 0
UserName