خاقاني
توسط : گردباد
از فیض خیالت چمن سینه شکفت

از دیدن رویت گل آئینه شکفت

چون صبح لب از خنده‌ی جاوید نبست

هر گل که ز باغ دل بی‌کینه شکفت

جمعه 11/8/1386 - 1:10
پسندیدم 0
UserName