چند جمله از عارف بزرگ دکتر وین دایر
توسط : گردباد
 به هر كاري كه دست زديد، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، زيرا اين شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.
 
 
تنها راه تغيير عادتها، تكرار رفتارهاي تازه است. 
 
درستكارترين مردم جهان، بيشترين احترام را بسوي خود جلب شده مي بينند، حتا اگر آماج بيشترين بدرفتاريها و بي حرمتيها قرار گيرند. 

 
براي آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع توليد ترس و نفرت را در وجود خود شناسايي و ريشه كن كنيد. 
جمعه 11/8/1386 - 0:41
پسندیدم 0
UserName