فقط من رو دور ننداز
توسط : گردباد

كاغذتم احساست رو روي من بنويس.

عصبانيت رو روي من خط خطي كن.

اشكت رو با من پاك كن . اگه سردت شد

بسوزونم. فقط من رو دور ننداز .

جمعه 11/8/1386 - 0:34
پسندیدم 0
UserName