عمل كن!!......
توسط : mansoor86

کسى که کردارش او را به جايى نرساند، افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد

نهج البلاغه-حکمت 23

پنج شنبه 10/8/1386 - 22:41
پسندیدم 0
UserName