حي علي خير العمل
توسط : mary21rose
دل بی قرار
روح بی پناه
صدایی هنوز به گوش می رسد
حی علی خیر العمل
برخیز
زنده شو
بشتاب
به سوی بهترین عمل
به سوی نماز
به سوی پرواز
مرغ دلم نغمه خدایی می داند
اگر چه به کلام در نیاید
چمدان کوچکم خالی از هر چیز
منتظر بر سر خیابان پایان دل کندن
مدتی است بی قراری می کند
همه چیز آماده است تا دل بکنی
و آنگاه به پرواز در آیی
یک یا حسین
باشد که آسمان با زمین هم آغوش شود
و در این وحدت
مسافران شکسته بال
به سمت آرامش ماوا گزینند
باهر اسمی
تو من
او
همه یکی شویم
به سویش
حی علی خیر العمل

همسفر عزيز
تقدیمت می دارم این دل نوشته که چندان هم ادبی نیست
اما یک دنیا غم و انتظار در آن مستتر است
می خواهد با تو که اهل دلی
واگویه کند
از غمی بزرگ
از غم گم شدگی
از غم سرگردانی
از غم بی معبودی
وحده وحده وحده
لا شریک الا هو
بیا تا باهم در آغوشش خانه کنیم
خانه ای امن بی دغدغه
بی دردسر
بی خدعه
بی کینه
بی مکر
بی نگاه خائن
که
و هو یعلم خائنه الاعین
نگار من همه
ریزه کاری ها را می داند
مهمان نواز است
با آنکه به حریمش پناه آورد
مهر می ورزد
لبخند می زند
و پاداش خواهد
داد

روح همه رفتگان در حضور او به آرامش خواهند رسید
خدایا حضورت را همواره بر ما متذکر شو
و مارا بمیران آنگونه که محمد (ص) و آل او را میراندی
و زنده بدار آنگونه که محمد (ص) , وآل او را زندگی بخشیدی
پنج شنبه 10/8/1386 - 18:39
پسندیدم 0
UserName