....
توسط : yaghot
كسي زيبا تر از تو در جهان نه                      تو باش آرام جانم ديگران نه                           غرور عاشقي ديوانه ام كرد                         كه دل خواهد تو را اما زبان نه...
پنج شنبه 10/8/1386 - 17:55
پسندیدم 0
UserName