ضرب المثلهایی از چهار گوشه دنیا
توسط : mohsen_yahoo

مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با کسی که تو را می خنداند. تازی

پنج شنبه 10/8/1386 - 16:37
پسندیدم 0
UserName