فرق شیطان و ابلیس
توسط : mohsenpour

فرق شیطان و ابلیس

ابليس اسم يك موجود است: همان جني كه از فرمان خدا سركشي كرد و بر انسان سجده نكرد و به فرمان خدا رانده شد.
اما شيطان به معناي هر موجود سركش و نافرماني است خواه از جنيان باشد يا از انسانهايي كه به گناه و بديها دعوت ميكنند.
پس شيطان اسم يك گروه(اصطلاحا اسم جنس)و ابليس اسم يك موجود خاص است كه رئيس همه شيطانهاست!

پنج شنبه 10/8/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName