حكمت خداوند در خلقت فرشته ها چيست ؟
توسط : mohsenpour

حكمت خداوند در خلقت فرشته ها چيست ؟

از آنجائيكه خداوند داراي صفات كمالي چون رحمانيت وفياضيت است ، يعني وجود دهنده مطلق است وهر پديده اي در عالم امكان وعدم براي وجود پيدا كردن نيازمند به فيض خداوند است ؛ پس خداوند از روي رحمت گسترده اش و وجود بخشي اش به هر ممكني فيض وجود ميبخشد تا از امكان وعدم به عالم وجود تشرف پيدا كنند .
بنابر اين فرشته ها به عنوان يك پديده يا نوعي آفرينش بخاطر رحمت وفياضيت خداوند پا به عرصه وجود نهاده اند واگر اين لطف ورحمت نبود هرگز وجود نداشتند .
پس هر موجودي وجودش در اين جهان بزرگ محصول لطف وفياضيت ورحمت خداوند است كه به اقتضاي صفات كماليه مذكور خداوند واراده ومشيت ناشي از حكمت ولطفش پا به عرصه هستي ميگذارند.

اين قاعده براي همه مخلوقات صادق است چه فرشته ها چه انسان ها وچه موجودات پست تر پس هيچ موجودي براي رفع نيازي خارج از نياز خود ويا ديگر مخلوقات آفريده نشده است تا سئوال شود مگر خداوند نياز داشته است .
بنابر اين همه موجودات در اثر رحمت وفياضيت خدا افرينده شده اند ؛وهر پديده اي كه قابل تصور در وجود است وقابليت دريافت رحمت وشايستگي وجود پيدا كردن باشد ، خداوند از اوفيض وجود ورحمت گسترده اش را را دريغ نمي سازد وبراي همين آفريده ميشود.
خب حالا که این بحث به سرانجام رسید به اول مطلب برگردیم که مگه وظیفه و ویژگی های فرشته ها چیه؟در کتاب آسمانی ما ، براي فرشتگان ويژگي هاي فراواني شمرده شده است مثل:
1. فرشتگان موجوداتي عاقل و باشعور و بندگان گرامي خداوند هستند «بل عباد مکرمون» (انبيا، آيه 26).
2. مطيع امر و فرمان خداوند هستند و او را معصيت نمي کنند «لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون» (انبيا، آيه 27).
3. پيوسته مشغول تسبيح و تقديس خداوندهستند «والملائکه يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون لمن في الارض» (شوري، آيه 5).
4. گاه به صورت انسان در مي آيند و بر انبيا و حتي غير انبيا ظاهر مي شوند. چنان که در سوره مريم مي خوانيم: فرشته بزرگ الهي به صورت انسان موزون بر مريم ظاهر شد «فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا» (مريم، آيه17 - هود، آيه 69 و 77).
5. تعداد آنها به قدري زياد است که قابل مقايسه با تعداد انسان ها نمي باشند، چنان که در روايتي از حضرت صادق(علیه السلام) مي خوانيم: هنگامي که از آن حضرت پرسيدند: آيا تعداد فرشتگان بيشتر است يا انسان ها؟ فرمود: سوگند به خدايي که جانم در دست اوست، فرشتگان خدا در آسمان ها بيشترند از عدد ذرات خاک هاي زمين و در آسمان جاي پايي نيست مگر اين که در آن جا فرشته اي تسبيح و تقديس خدا مي کند (بحارالانوار، ج59، ص 176).
6. آنها نه غذا مي خورند و نه آب مي نوشند و نه ازدواج دارند، چنان که در حديثي از حضرت صادق(علیه السلام)آمده است: «ان الملائکه لايأکلون ولا يشربون ولا ينکحون و انما يعيشون بنسيم العرش؛ فرشتگان غذا نمي خورند وآب نمي نوشند و ازدواج نمي کنند، بلکه با نسيم عرش الهي زنده اند» (بحار، ج 59، ص 174، ح 4).
7. آنها نه خواب دارند نه سستي و غفلت. در حديثي از امير مؤمنان(علیه السلام) چنين آمده است: در فرشتگان نه سستي است و نه غفلت و نه عصيان... خواب بر آنها چيره نمي گردد و عقل آنها گرفتار سهو و نسيان نمي شود
بدن آنها به سستي نمي گرايد و در صلب پدران و مادران قرار نمي گيرند (همان، ص 175).
8. آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوتي دارند، بعضي هميشه در رکوع و برخي هميشه در سجودند: «مامنا الاله مقام معلوم. و انا لنحن الصافون. و انا لنحن المسبحون؛ هر يک از ما جايگاه معلومي دارد، ما همواره صف کشيده منتظر فرمان خدا هستيم و پيوسته تسبيح او مي گوييم» (صافات، آيات 164 - 166).
9. فرشتگان وظايف مهم و بسيار متنوعي از سوي خداوند بر عهده دارند:
- گروهي حاملان عرشند (حاقه، 17).
- گروهي مدبران امرند (نازعات، 5).
- گروهي مأمور قبض ارواحند (اعراف، 37).
- گروهي مراقب اعمال بشرند (انفطار، 10 تا 13).
- گروهي حافظ انسان از خطرات و حوادثند (انعام، 61).
- گروهي مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکشند (هود، 77).
- گروهي مؤمنان را در جنگ ها ياري و کمک مي کنند (احزاب، 9).
- گروهي مبلغان وحي و آورندگان کتب آسماني براي انبيا هستند (نحل، 2).
و... .
با این بیان باید بگوییم آفرینش فرشتگان به خاطر فیض و رحمت خدا بود نه این که خدا نیازی به همکاری اون ها داشته باشه. درسته وقتی وظایفی به اونا محول شد ، به معنای نیاز خالق نیست بلکه به معنی انجام شدن هر کار و طی مسیرش طبق قانون اسباب و مسببات می باشد. والا بر کسی پوشیده نیست که خداوند قادر متعال است و نیازی به همراهی کسی ندارد.
منبع:سایتemammahdi

پنج شنبه 10/8/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName