. . .
توسط : عافی
 

 

از تو شاكيم

آري از تو عشق من

مگر وفاي يك آدم را

 چند بار بايد آزمود؟؟؟

مي خواهم از تو بنويسم

اما نه ,

بغضم مي شكند ...

ودر تنهاييم كسي مثل تو نيست

كه مرا آرام كند ......

چه حرف هايي كه دارم

 اما نمي توانم بگوييم .......

از طرف Ap

پنج شنبه 10/8/1386 - 15:53
پسندیدم 0
UserName